Sociaal

Veto berichtte eerder dat studenten en universiteit Sofia, het online leerplatform van Acco, goedkoper willen. LOKO pleit nu voor een lagere, uniforme prijs.

De zesde Klimaatweek is in Leuven aan de gang. Leuven Klimaatneutraal organiseert activiteiten om Leuvenaars milieubewuster door het leven te laten gaan met als thema mobiliteit in de publieke ruimte.

Assita Kanko zetelt sinds 2012 in de Elsense gemeenteraad. In 2004 kwam ze uit Burkina Faso in Leuven aan. Al snel trok ze naar Brussel, waar ze recent haar boek “De tweede helft” publiceerde.

In twintig jaar is het aantal busreizigers per jaar in regio Leuven vervijfvoudigd, zo maakt De Lijn bekend. Toch moet het aantal bussen in het centrum naar omlaag.