Sociaal

Het Leuvense holebicafé Key West opent zijn deuren niet meer op dinsdag- en woensdagavond. “Er vindt een algemene verschuiving plaats in het holebilandschap,” klinkt het.

Na klachten over de prijs van het online leerplatform Sofia heeft Acco besloten de prijspolitiek te herzien.

Wie zijn fiets parkeert op het Martelaren - of De Somerplein zou een GAS-boete van 55 euro kunnen riskeren. Studentenkoepel LOKO vraagt aan de stad om de maatregel in te trekken.

Gynaecologe Marleen Temmerman komt al dertig jaar actief op voor de rechten van de vrouw. “Vrouwenrechten zouden eigenlijk niet apart mogen bestaan. Vrouwen vallen onder de mensenrechten.”