Sociaal

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een maatschappijbreed probleem. Toch zijn studenten een opvallend kwetsbare groep.

Een grondig beleid rond grensoverschrijdend gedrag steunt op twee pijlers: preventie en gepaste hulp voor de betrokkenen. Universiteiten in Europa zijn echter nog maar net wakker aan het worden.

Studeren is geen luchtige bezigheid. Een eigen onderneming oprichten of opiniestukken voor De Morgen schrijven ook niet. Toch doet Yasmien Naciri het met een glimlach.