Sociaal

Met zijn baanbrekende werk 'The shame of poverty' brak Robert Walker lansen in het onderzoek naar armoede. Die problematiek is nog steeds een heet hangijzer voor de professor emeritus.

Op 28 oktober werd de directeur van het Justus Lipsiuscollege van de KU Leuven met onmiddellijke ingang ontslagen. Vicerector Gosselink spreekt van ‘ernstig grensoverschrijdend gedrag en intimidatie'.

De meeste studenten ontdekken leerstof in de hoorcolleges. Toch zijn er studenten die even goed hun weg tot de leerstof vinden, waarbij dat 'hoor'-gedeelte minder vanzelfsprekend is.

De KU Leuven financiert indirect de klimaatopwarming. Dat zegt de actiegroep ‘KU Leuven Fossil Free’, die de universiteit ertoe wil bewegen niet meer te investeren in de fossiele brandstoffensector.