Sociaal

Met wachtlijsten van meer dan negen jaar voor sociale woningen zoeken erkende vluchtelingen hun heil in aftandse koten. Ondertussen is het percentage sociale woningen gedaald.

De verkiezingen naderen met rasse schreden. De Leuvense lijsttrekkers wachten nagelbijtend af. Maar wat met de stem van de Leuvense student? Veto stuurde een enquête op hen af.

Het verkiezingsdebat in de Blauwput donderdag was goed voor een avond loftuitingen aan de bloemetjes en de bijtjes. Als de groene rozengeur en maneschijn nu maar mogen aanhouden na verkiezingstijd.

Op 22 september vond het Festival van de Gelijkheid plaats in Leuven. Op het menu? Ontmoeting, debat en namen als Tom Lanoye, Dalila Hermans en Mohamed Ridouani, dit alles in een gonzend buurtcentrum.