Opinie

Dinsdagnacht, halfvijf. Het miezert. In cafés hokken de wakkeren samen voor televisies. Breaking news, urenlang.

Wit Veto

Editoriaal

Het artikel ‘Diverse mentaliteit nog geen prioriteit’ probeert de beperkte etnische diversiteit aan de KU Leuven te kaderen.

‘KU Leuven verwijt beheerder studentenresidentie ongepast gedrag’, stuurde de KU Leuven vorige week in een persbericht uit.

We verschillen steeds minder van mening en dat is een slechte zaak.