Opinie

Het zouden gouden tijden moeten zijn voor politieke satire en comedy.

Geachte heer Tilleman, wij vragen aan de rechtsfaculteit de deelname in het Law Train-project, een onderzoek waarin Israëlische instellingen een hoofdrol spelen, stop te zetten.

De redactie ontving naar aanleiding van de rectorverkiezingen een open brief namens de voltallige besturen en presidia van Ekonomika, AFC en AFD 2008-2017.

'Stockholm is nu ook aan de beurt.'