Onderwijs

In het kader van het facultair herstelplan dat de faculteit Letteren er (financieel) weer bovenop moet helpen, wordt de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde opgeschort.

Stage-aanbieders zijn sinds dit jaar steeds verantwoordelijk voor ‘lichte fouten’ van stagiairs, waar vroeger de stagiair zelf aansprakelijk kon worden gesteld. De verandering zorgt voor onrust.

Dit jaar kan elke student een stem uitbrengen. Het systeem doet denken aan het Amerikaanse kiessysteem: elke faculteit heeft kiespersonen die dan nog eens zelf een ‘echte’ stem uitbrengen.

De Dienst Studentenvoorzieningen van de KU Leuven denkt na over langere examentijd voor iedereen. Hoewel het denkproces pril is, lijkt de stap naar inclusiever onderwijs gezet.