Onderwijs

Begin januari stelden drie onderzoekers aan de KU Leuven voor om schriftelijke examens voortaan anoniem te verbeteren. Rector Rik Torfs was geen voorstander.

Ondanks alle kritiek staat Letterendecaan Jo Tollebeek nog pal achter de opschorting van Slavistiek. ‘Het herstelplan heeft algemeen zeer weinig implicaties voor onderwijs.’

In het kader van het facultair herstelplan dat de faculteit Letteren er (financieel) weer bovenop moet helpen, wordt de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde opgeschort.

Stage-aanbieders zijn sinds dit jaar steeds verantwoordelijk voor ‘lichte fouten’ van stagiairs, waar vroeger de stagiair zelf aansprakelijk kon worden gesteld. De verandering zorgt voor onrust.