Onderwijs

De Studentenraad van de KU Leuven vraagt samen met de actiegroep 'KU Leuven Fossil Free' aan de universiteit zich te distantiëren van aandelen in fossiele brandstoffen. VTK en Ekonomika stemden tegen.

Zowel de KU Leuven als de UGent omzeilen via ‘creatieve oplossingen’ de strenge Vlaamse taalwetten voor de masters. Ze roepen de Vlaamse overheid op tot realisme. ‘Dit is een onwerkbare toestand.’

De mogelijkheden van moderne technologie zetten het leermodel van klassieke hoorcolleges op de helling. De KU Leuven richt een stuurgroep op die nieuwe technologieën optimaal integreert.

Elk jaar bekroont de Vlaamse Scriptieprijs een scriptie die excelleert in kwaliteit en nieuwswaarde. Van de 625 inzendingen staan er nu 10 scripties op de longlist. Een greep uit het aanbod.