Onderwijs

De laatste jaren is de studentenspeech bij de start van het academiejaar steevast aan de brave kant. Nochtans is de speech een uitzonderlijk platform om op te roepen tot actie en protest.

De start van het academiejaar betekent ook een balans opmaken van de inschrijvingsaantallen. De nieuwe bachelorinschrijvingen blijven stabiel, terwijl de internationale instroom lijkt te dalen.

Met de hervorming wil de Vlaamse studentenkoepel conflictdenken tegengaan en de organisatie een nieuw elan geven. Studentenraad KU Leuven, die vorig jaar uit de organisatie stapte, reageert negatief.

Negen maanden, twee semesters en 25 Veto’s samenvatten is geen sinecure. Toch doen we graag een poging. Herbeleef het academiejaar in vogelvlucht.