Onderwijs

Elk jaar bekroont de Vlaamse Scriptieprijs een scriptie die excelleert in kwaliteit en nieuwswaarde. Van de 625 inzendingen staan er nu 10 scripties op de longlist. Een greep uit het aanbod.

Buitenlandse professoren moeten na drie jaar een strenge taaltest Nederlands afleggen. ‘Onrealistisch en schadelijk’, vinden vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt en enkele decanen.

Nu de hype rond Massive Open Online Courses is gaan liggen, is het hoog tijd voor een kritische evaluatie. Over een mislukte democratisering, gebrek aan interactie en … neokolonialisme.

De Studentenraad KU Leuven wil de werking van de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) in kaart brengen en optimaliseren. De actie wordt afgesloten op 23 maart met ‘De Nacht van de POC’.