Onderwijs

Het is crisis bij Stura, de studentenraad van de KU Leuven. De Algemene Vergadering, het hoogste beslissingsorgaan van de studenten, komt normaal morgenavond samen voor een spoedoverleg.

Een groot deel van het bureau van Studentenraad KU Leuven neemt ontslag. Dat komt er na escalatie van een sluimerende onenigheid tussen de mandatarissen en hun algemene vergadering.

Het is natuurlijk een beetje voorbarig, een analyse van de inschrijvingsaantallen terwijl die nog lopen. Maar ook voorbarige cijfers ontwaren trends.

Interview NVAO

Interview

De Nederlands-Vlaamse Accredatieorganisatie bracht op 11 september de instellingsrewies uit, waarin ze de kwaliteit van de instellingen van hoger onderwijs naging.