Onderwijs

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een advies klaar voor de Vlaamse regering rond het taalbeleid. Ze pleit voor versoepeling en wil de strenge regels liever zien verdwijnen.

Onder andere het advies van de klassenraad en je werkethos in het secundair zijn belangrijke voorspellers voor studiesucces in ingenieurs- en wetenschapsrichtingen aan de KU Leuven.

Dit jaar werden voor het eerst studenten uitgesloten van hun opleiding door de 30% CSE-regel. Nu kan ook de impact ervan op het aantal examenbetwistingen worden gemeten.

Te veel studenten van hogeschool UCLL blokken in de E-bib, althans volgens de Studentenraad van de KU Leuven. In de Algemene Vergadering kwam het tot een stemming om het aantal UCLL’ers te limiteren.