Onderwijs

Na een woelige periode voor de studentenraad treffen we voorzitter Robbe Van Hoof voor een kritisch onderhoud over de studentenvertegenwoordiging.

Zijn de kosten en de baten van het hoger onderwijs wel eerlijk verdeeld? Hoogleraar Erwin Ooghe vindt alvast van niet.

Studenten die langdurig ziek zijn hoeven vanaf 1 januari 2019 niet langer een aanzienlijk studieprogramma te volgen om hun kinderbijslag te behouden.

Dat de onthaaldagen er komen, en wel volgend academiejaar al, staat zo goed als vast. Hoe die er concreet moeten uitzien is nog koffiedik kijken.