Onderwijs

Basisfinanciering was een van de grote campagnethema’s tijdens de rectorverkiezingen. Maar nu Luc Sels ook effectief rector is, lijkt implementatie verre van zeker.

Het businessmodel van grote wetenschappelijke uitgeverijen komt steeds meer onder druk te staan. Open Access-initiatieven groeien gestaag en ook het beleidsniveau springt stilaan mee op de kar.

De specifieke lerarenopleiding is passé. Vanaf 2019 doen de educatieve masters hun intrede. Alleen is het nog heel onduidelijk hoe deze precies vorm zullen krijgen.

Langdurige ziekte is niet alleen een zware tegenslag om te verwerken, als student brengt het ook een administratieve rompslomp mee.