Onderwijs

De Dag van de Wetenschap, het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen, lokte zo’n 8900 wetenschappers-voor-één-dag naar de campussen van de KU Leuven.

Het personeelsbeleid van de KU Leuven faalt. Tientallen getuigen klappen uit de biecht over pestgedrag, vriendjespolitiek, een machteloze ombudsman en personeelsdienst.

De Leuvense studentenvertegenwoordigers riepen de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vrijdag ter verantwoording. De studentenraad KU Leuven had problemen met hun communicatie en standpuntinname.

Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, antwoordt op de mistoestanden in het personeelsbeleid. "Zoals in elk groot bedrijf, zijn er ook aan de KU Leuven problemen."