Onderwijs

Als correspondent 'Ontcijferen' bij De Correspondent buigt Sanne Blauw zich dagelijks over cijfers. In 'Het bestverkochte boek ooit (met deze titel)' haalt ze uit naar het objectieve aura van cijfers.

Zijn de kosten en de baten van het hoger onderwijs wel eerlijk verdeeld? Hoogleraar Erwin Ooghe vindt alvast van niet.

Studenten die langdurig ziek zijn hoeven vanaf 1 januari 2019 niet langer een aanzienlijk studieprogramma te volgen om hun kinderbijslag te behouden.

Dat de onthaaldagen er komen, en wel volgend academiejaar al, staat zo goed als vast. Hoe die er concreet moeten uitzien is nog koffiedik kijken.