Onderwijs

De vraag in hoeverre studentenvertegenwoordiging ondersteund moet worden, kent geen consensus binnen de verschillende studentenraden. Toch trok VVS naar het parlement om de alarmbel te luiden.

Het lijkt wel één van de best bewaarde geheimen binnen de KU Leuven, de slaagcijfers van de examens. Reden te meer voor studenten om er na elke examenperiode naar hartenlust over te gaan speculeren.

The English programme at the Institute of Philosophy is set to become more expensive for international students. The extra money would be reinvested in better coaching.

Engelstalige opleidingen binnen de faculteit Wijsbegeerte zullen voor internationale studenten fors duurder worden. Met het extra budget wil de faculteit investeren in coaches.