Internationaal

Elk jaar huist Australië een wereldkampioenschap voor zonnewagens. De race moet onderzoek naar zonne-energie bevorderen. Vorig jaar werd het KU Leuven-team derde, dit jaar won het in Chili.

De vaak surreële verhalen van België’s nieuwste inwoners raken ons allemaal. Op de Immersion Night van Noordzuidstudenten bracht een vluchteling zijn verhaal.

Kreunen ontwikkelingslanden werkelijk onder het wegtrekken van studenten en doctorandi naar het Westen? Een stukje nuance achter het begrip 'brain drain'.

De Hongaarse regering heeft in augustus aangekondigd universiteiten het recht te ontnemen om masterdiploma’s in de genderstudies uit te reiken. Op 20 oktober is dit decreet in werking getreden.