Internationaal

De Wereld Rond brengt deze week studentennieuws uit Canada, Rusland en Turkije.

In Azië wordt naar goede gewoonte het nieuwe maanjaar enkele weken na ons nieuwjaar op gang getrapt. Niet alleen in China en omstreken, maar ook in Leuven werd dat uitgebreid gevierd.

Nadat er eerder al veel protest was rond het LAW-TRAIN project waarin de KU Leuven samenwerkt met Israël, pleiten drie Leuvense proffen nu voor een mensenrechtenbeleid naar analogie met de UGent.

Euroscepticisme tiert welig anno 2017, al lijkt geen enkele jongerenpartij volledig tegen Europa te zijn. Vier jongerenpartijen aan het woord over hun Europa en de huidige problemen.