Cultuur

Woensdag stelden de deelnemende kringen aan het IFTf de teasers van hun voorstellingen voor in de Minnepoort. Mits oogkleppen voor over- en underacting overtuigt menige kring in haar verleidingsspel.

Op 7 maart kwam Ellen Deckwitz het Leuvense volk een poëtisch geweten schoppen met een voorstelling over haar bundel ‘Olijven moet je leren lezen’. Van ‘stoffig gedoe’ was er echter geen sprake.

In 'Den beer heeft mij gezien' (ARSENAAL/LAZARUS) baseren Sien Eggers, Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch zich op Tsjechovs 'Drie Zusters', maar het aangekondigde Rusland ontdekken we minder.

Waar de expositie van Artefact inzet op beweging, vertrekt dit auditieve luik vanuit een meer meditatieve ingesteldheid. Bij wijlen bevreemdend, geen moment vervelend.