28 jaar NSV

Een overzicht

Extreem-rechts, racistisch en gewelddadig. Die epithetons blijven waarschijnlijk nog een tijdje aan de NSV verbonden. Reden te meer dus om eens na te gaan vanwaar ze eigenlijk komen. Een kort historisch overzicht.

Het mag dan wel wat vreemd in de oren klinken, maar net als die van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) liggen de wortels van de NSV in het Katholiek Vlaams Hogestudentenverbond (KVHV). Zo richtte Edwin Truyens in 1973 de Antwerpse afdeling van het Verbond op. Truyens wil meteen een radicaal (-Vlaamse) richting uitgaan, maar heel wat leden willen zo'n koers niet volgen en verkiezen een meer gematigde opstelling. Die wreveltjes escaleren al snel in een openlijk conflict, waarbij twee groepen tegenover elkaar komen te staan. Enerzijds de groep rond Truyens, anderzijds eentje rond Bart Vandermoeren. Twee tegengestelde groepen die beide aanspraak maken op de titel KVHV-Antwerpen, dat werkt natuurlijk niet. Daarom moet de nationale koepel als scheidsrechter optreden. KVHV-nationaal beslist dat de groep rond Truyens zijn naam moet veranderen, waarop die zijn ontslag indient en zich voorgoed van het KVHV afscheurt. Het is dan 1976 en Truyens richt de NSV op.

Beenbreuk

    De NSV dicht zich meteen de rol van traditioneel-studentikoze studentenclub toe, vandaar de grijze Donald Duck-petten en de, historisch geladen, rood-wit-zwarte lintjes. Na afdelingen in Hasselt en Gent wordt in 1980 uiteindelijk NSV-Leuven, en nog later NSV-Brussel, opgericht. Ondanks haar studentikoze karakter is de NSV al van in haar peuterjaren gecontesteerd aan de verschillende universiteiten. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de NSV niet door de faculteitskringen en de Financiële Controlecommissie (FKK, die de subsidies voor vrije studentenverenigingen bepaalt, red.) van de toenmalige Algemene Studentenraad (ASR, de voorloper van LOKO, red.) erkend wordt. Als reden daarvoor haalt de ASR aan dat de NSV racistisch, fascistisch en pro-apartheid is. Daarbij steunen de kringen vooral op materiaal uit het NSV-blad Signaal, de voorganger van het huidige Branding. Signaal is overigens dezelfde naam als die van het nazi-propagandablad uit de Tweede Wereldoorlog.
    Ook vandaag nog heeft de NSV geen recht op FKK-subsidies. Daarvoor moet een vrije vereniging namelijk niet alleen de Rechten van de Mens aanvaarden, maar zich ook achter de racismewet scharen. En dat doet de NSV vooralsnog niet.
    Toch wordt de NSV niet alleen gecontesteerd omwille van die ideeën. In de jaren 80 draaide de NSV haar hand ook niet om voor een vechtpartij meer of minder. Als voorbeeld wordt er dikwijls verwezen naar 7 maart 1984. Op die dag bezette de NSV met een gewelddadige raid het Stuc, dat toen nog in de Van Evenstraat huisde. Bart Germeyns, een student, liep daarbij een open beenbreuk op. Verschillende getuigen wezen de toenmalige NSV-preses Jürgen Ceder als dader aan. Ceder is vandaag Vlaams Blok-parlementslid. Ook Filip De Winter was op die actie aanwezig.

VMO

    De laatste jaren valt evenwel op dat de NSV - net als het Blok - wat salonfähiger probeert te worden. Dat werkt immers drempelverlagend. Vooral de Leuvense afdeling wil zich daarbij profileren als de ware beschermheer van de traditionele studentikositeit, met de nadruk op Vlaams-nationalisme. Toch wil die verzachting niet zeggen dat de NSV alle bruggen met het verleden opblaast. Door haar jaarlijkse betoging - de aanleiding is niet altijd even relevant -, colloquia, acties of haar aanwezigheid tout court, blijft de NSV in de schijnwerpers staan. Terwijl de NSV-Leuven iemand als Oliver Harf - vertegenwoordiger van de Duitse Burschenschaften én lid van de bijna verboden extreem-rechtse Nationale Partei Deutschlands - uitnodigt, bestormt de Gentse afdeling het gebouw van de studentenvertegenwoordiging en organiseert het een VMO-vormingsavond (de Vlaamse Militanten Orde werd in 1983 door de Belgische staat verboden, red.). De NSV is tegelijk voorstander van gehele amnestie, waarbij Vlaams-radicale iconen en collaborateurs als Staf De Clercq en Irma Laplasse gevierd worden.
    De aanwezigheid van de NSV aan de K.U.Leuven blijft dan ook ter discussie staan. Dat komt niet alleen door de extreem-rechtse en gewelddadige geschiedenis die de NSV met zich meedraagt, maar ook door de organisaties waarmee de NSV zich verbindt. Hoewel de NSV officieel partijonafhankelijk is, wordt ze in één adem met het Vlaams Blok genoemd. De NSV werkt verder samen met verenigingen als het Taal Aktie Komitee (TAK) en Voorpost van ex-VMO'er Luc Vermeulen. Officieel hebben die verenigingen ook niks met het Blok te maken, maar Vermeulen staat wel op de loonlijst van het Blok. En nu het Blok veroordeeld is, zal dat wellicht weer leiden tot verhitte discussies.


--- Sluit dit venster ---