Lesbische kunstenaressen eksposeren in Leuven

Een pareltje van vrouwelijkheid

Op de zolder van de Romaanse poort staat een ietwat aparte tentoonstelling. Elf zeer verschillende kunstenaressen geven hun lesbisch-zijn bloot. Voor het eerst kan dergelijke ekspositie op de steun van de emansipatieraad van de stad Leuven rekenen.

De tentoonstelling is mogelijk door een samenwerking tussen het Lesbisch Kunstsalon en Labyrint (een vzw voor lesbische vrouwen in Leuven). De stad steunt de vrouwen in hun proces om zichzelf zichtbaar te maken. Elf vrouwen uiten zich, elk op hun eigen wijze, in schilderijen, beeldhouwwerken of gedichten. Een ware diversiteit wat de vorm van de kunstwerken betreft; de eenheid zit in het anders-zijn. Het thema 'de kast' en de uitdrukkingen 'in de kast zitten' en 'uit de kast treden' staan symbolisch voor het nogal pijnlijke proces van het uitkomen voor je geaardheid.

Lieve Snellers, een van de kunstenaressen werd in het hele projekt betrokken via "Lesbian Connections", een internationale organisatie van 64 fotografen. Progressieve steden boden een lokatie voor eksposities. De eerste tentoonstelling vond plaats in Amsterdam, in maart was er de mogelijkheid om in Gent een tentoonstelling op touw te zetten. De kritieken waren positief. In de lesbische wereld ontstond er een trend om rond zichtbaarheid te werken. Het lesbisch kunstsalon in Gent biedt een forum, waar de kunstenaressen één dag per maand kunnen samenkomen. Lesbian Connections en het Lesbisch Kunstsalon sloegen de handen in elkaar en hieruit ontsproot de tentoonstelling. Het evenement kon rekenen op 2000 bezoekers.

Tobback

Uiteindelijk volgde ook Leuven het Gentse voorbeeld in het kader van een nieuwe politieke kultuur. Lieve Snellers getuigt:"Het klimaat is duidelijk veranderd. Tien jaar geleden zou dergelijk projekt kompleet ondenkbaar zijn. Een jaar voor de verkiezingen kwamen twee homo's naar het gemeentehuis om een samenlevingskontrakt te laten opmaken. Ze raakten niet verder dan het loket van de burgerlijke stand. Tobback schold hen uit voor voyeurs en ekshibitionisten. Agalev nam het in de vorige verkiezingen sterk op voor de homoseksuelen. De socialisten hebben het sindsdien begrepen."
De kunstenaressen eksposeren in het teken van hun anders-zijn en worden zo uiteraard beschouwd als een groepje apart. Toch is het de bedoeling van de tentoonstelling om niet die aanstootgevende beelden te tonen die de media zo vaak belicht. Geen guur getto van alternatieve seks maar mensen met tederheid. Kunst en homoseksualiteit, het lijkt bijzonder nauw verbonden. Toch beweren de vrouwen dat er onder hen een even grote diversiteit bestaat als onder de rest van de bevolking. Alleen is de kunstwereld een open wereld waar net iets meer plaats is om voor je geaardheid uit te komen. In de sportwereld bijvoorbeeld ligt het allemaal veel moeilijker.

Snoep

Lieve Desmet is zowat de drijvende kracht achter de tentoonstelling. Ze gaf al verschillende dichtbundels uit waarvan er verscheidene op de tentoonstelling uithangen. Ook Josephine Ebing is een poëte. Ze won al internationale prijzen en plaatst haar werk op iets dat op het eerste zicht harde stenen lijken. Bij nader inzien zijn het houten boekjes waaruit plots zinnetjes tevoorschijnkomen. Het meest grappige werk zijn misschien de orgasmesnoepmuisjes, die felgekleurd de kast ingaan, en er flauwer weer uitkomen. Verder zijn er veel kastjes, kooitjes en prachtige foto's en spiralen te bewonderen.
In het oog springend en aangrijpend is het werk van Greet Gemis. Zij draagt haar werk op aan Annebel, een zangeres, die op veertigjarige leeftijd aan kanker stierf. De dode vrouw wordt afgebeeld op een sokkel met veertig streepjes, achter haar staan de vijf monumentale vriendinnen die dag en nacht waakten. De sokkel steunt op tegels, waarop haar voetsporen en andere achter gelaten zaken afgebeeld worden. Het werk bestaat uit vele lagen, de zachte kleuren, gedichten. Dit prachtige werk in kombinatie met de bijna liturgische muziek zorgen voor een weemoedige sfeer.
Lieve Snellings bevestigt wat de bezoeker van de tentoonstelling wel vermoed, als hij de stad weer intrekt: "Het is best leuk om lesbisch te zijn."
Nathalie Van Leuven
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen in het Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, van donderdag tot zondag, van 14u tot 18u, tot 5 december. Bovendien is er ook een live performance van lesbische literatuur, vrijdag 3 december om 20u. Als je de kaarten bij Labyrint bestelt, betaal je 150 BEF, aan de kassa 200 BEF.


Inhoud