Enkele begrippen en namen.

Vlaamse Ruit: met deze term wordt de ruimte beschreven die ingesloten is tussen Antwerpen, Leuven, Gent en Brussel. Ze is gekenmerkt door een hoge graad van industrialisering, transport en administratieve funkties.
Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen: is een ontwerp van de Vlaamse regering en kwam er in 1997. Het is geen bodembestemmingsplan zoals de gewestplannen, maar weerspiegelt een visie. Het is een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling voor Vlaanderen dat vertrekt vanuit de huidige toestand. Het duidt aan in welke zones welke funkties kunnen of moeten uitgebouwd worden.
Willem-Jan Neutelings: werkte van 1981 tot 1983 bij de vooruitstrevende OMA architektengroep. Later begon hij zijn eigen buro, Neutelings-Riedijk architekten. Hij publiceert geregeld essays over stedebouwkunde, ondermeer over de zones langs de Europese stadssnelwegen. Hij leverde ook het ontwerp voor het nieuwe gebouw van het Stuc in het Arenberginstituut (zie Veto 24).
Jaspers: Deze Belgische architekt wordt geassocieerd met een bombastische bouwstijl. Van zijn hand zijn ondermeer Groep T, het CERA gebouw en het hoofdgebouw van de KBC aan de Brusselse Vaart.
Rem Koolhaas: wereldvermaard Nederlands architekt. Hij was één van de drijvende krachten achter de OMA groep, die de huidige architektuur probeerden te herdenken. Zijn boeken 'Generic City', 'S,M,L,XL' en 'Delirious New York' zijn referenties voor elke urbanist of architekt.
de Sola Morales: Spaans stadplanner en architekt, werkte ondermeer aan projekten in Barcelona. Hij ontwierp het projekt voor de Leuvense stationsbuurt en het Martelarenplein.
yd


Inhoud