Stad Leuven investeert jaarlijks 500.000 euro extra in cultuur

Meer cultuurruimte in nieuwe meerjarenbegroting

20 April 2016
Artikel
Auteur(s): Heidi Van Rompuy
Terwijl de Vlaamse regering met de hakbijl door de cultuurbudgetten gaat, voorziet het Leuvense stadsbestuur vanaf dit jaar jaarlijks 500.000 euro extra voor het culturele leven.

Volgende week maandag stelt de stad Leuven haar nieuwe meerjarenbegroting voor op de gemeenteraad. Schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a) maakt daarin nieuwe financiële middelen vrij voor het ondersteunen van de Leuvense cultuursector.

Op jaarbasis investeert de stad bijna een half miljoen extra aan de hand van een twintigtal ingrepen in het cultuurbeleid. "Bij elke nieuwe begrotingsopmaak worden een aantal nieuwe beleidskeuzes gemaakt," vertelt de schepen. "De rode draad in al mijn beslissingen is dat er extra wordt ingezet op het creatief potentieel dat Leuven rijk is."

Een van de belangrijkste nieuwe cultuurinvesteringen is de 75.000 euro extra die de schepen jaarlijks zal voorzien voor de meer dan 300 actieve socio-culturele verenigingen in de stad. “De amateurkunsten en het Leuvense verenigingsleven zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid,” vertelt Vandevoort. “maar het budget groeide niet mee. Aan die nood willen we nu tegemoet komen.”

"De amateurkunsten groeiden, maar het budget groeide niet meer. Dat willen we nu veranderen."

Denise Vandevoort, schepen van cultuur

Verder plant het stadsbestuur te investeren in meer ruimte voor kunstenaars. In samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) wil de cultuurdienst op termijn oude industriële panden in de Vaartkom ter beschikking stellen van de creatieve sector.

Leuven circusstad

Daarnaast maakt Vandevoort op termijn ook jaarlijks 50.000 euro extra vrij voor de ondersteuning van kleinere creatieve initiatieven. “Er zijn veel waardevolle artistieke projecten die tot stand komen van onderuit,” licht de schepen toe. “De stad voorziet de komende jaren een extra budget om dit soort van initiatieven mee mogelijk te maken.”

Tot slot voorziet de nieuwe meerjarenbegroting extra budget voor de werking van de stedelijke culturele organisaties zoals het Cultuurcentrum 30CC en plant het ook fors te investeren in de Leuvense circuskunsten. “Leuven is nu al een circusstad, maar er is nog veel meer potentieel,” vertelt Vandevoort. “Onder de noemer Leuven Circusstad voert de stad een beleid dat Leuven als circusstad op de kaart moet zetten.”