Onderwijs Kort

Succes in the US, antibiotica en EIT Health

14 March 2016
Artikel
Auteur(s): Heidi Van Rompuy
Onderwijs kortjes belichten de laatste ontwikkelingen in het universitair landschap.

Succes in the US

Afgelopen donderdag organiseerden de Dienst Studieadvies en de Dienst Onderzoekscoördinatie van de KU Leuven een jaarlijkse infosessie over verder studeren of onderzoek verrichten in de Verenigde Staten. Nieuw is dat dit jaar ook de mogelijkheden om er stage te lopen werden belicht.

"Tijdens de infoavond leggen we uit welke stappen een student moet doorlopen als voorbereiding op het vertrek," vertelt Valérie Jochems van de Dienst Studieadvies. "Als je op Erasmus gaat via de faculteit, wordt er voor jou veel geregeld. Als je beslist om naar de Verenigde Staten te trekken, moet je dat allemaal zelf doen."

Jochems raadt studenten aan al anderhalf jaar op voorhand met hun aanvraag te beginnen: "Voor andere bestemmingen zeggen we een jaar voordien te beginnen, maar omdat de deadlines in Amerika soms zelfs al in oktober vallen, start je best vroeger. Dat is ook de reden waarom we de infosessie al in maart plannen."

Gemist? Meer informatie op www.kuleuven.be/studenten/buitenland/studeren of bij Dienst Studieadvies.

Bacteriën overleven antibiotica

Zelfs met een antibioticum verjaag je de darmbacterie Escherichia coli niet zomaar uit je lichaam. Dat blijkt uit een studie van het Centrum voor Microbiële en Plantengenetica van de KU Leuven. Een aantal bacteriën overleeft de kuur in een soort winterslaap, waarna ze zich opnieuw voortplanten. Zo kan de ziekte opnieuw opflakkeren. "Het lukt ze om het ‘gevaar’ gewoon uit te zitten," legt professor Jan Michiels uit.

De overlevende bacteriën zijn niet resistent, zoals wanneer je een antibioticum te veel gebruikt, maar wel tolerant. Dat wil zeggen dat ze niet groeien tijdens de kuur, maar wel overleven en zich daarna voortplanten.

"Bij een behandeling wordt gescreend op resistentie, maar niet op tolerantie," waarschuwt Michiels. "De oprukkende antibioticumcrisis wordt daardoor mogelijk onderschat, zeker als je weet dat de tolerante bacteriën verder kunnen muteren tot resistente bacteriën. Het is belangrijk dat we ontrafelen hoe en waarom bacteriën antibiotica beter overleven. Zo kunnen we toekomstige therapieën verbeteren."

EIT Health in Rotterdam

Het Europese project EIT Health (European Institute of Innovation & Technology) wil nieuwe manieren vinden om de gezondheid van onze steeds ouder wordende bevolking te bevorderen en de kosten voor de zorg te beperken. Het doet dat door het stimuleren van opleiding en ondernemerschap binnen de zorgsector om zo nieuwe producten te realiseren en de gezondheidszorg beter af te stemmen op de veranderende vraag.

Het project is een samenwerkingsverband tussen 140 partners, waaronder Oxford University, IBM, KU Leuven en Siemens. Eind februari werd de eerste Belgisch-Nederlandse vestiging geopend in Rotterdam.

Koenraad Debackere (KU Leuven), voorzitter van de Supervisory Board, legt uit: "We gaan in 2016 meteen van start met 23 innovatieprojecten. Zo hebben we bijvoorbeeld een project dat ervoor moet zorgen dat mensen die met eenzelfde zeldzame kanker worden geconfronteerd, ongeveer dezelfde vijf-jaar-overlevingskansen hebben. Nu varieert die kans nog van 20 tot meer dan 50 procent, naargelang land en ziekenhuis. De bedoeling is om tot een beter gebruik van begeleidings- en diagnostische technieken te komen."

"Zo'n projecten zijn onze core business," benadrukt Debackere. "We ontwikkelen geen geneesmiddelen, maar zetten in op preventie, begeleiding en vernieuwende zorgsystemen."