KU Leuven wil taaltestbeleid herzien

'We kijken misschien nog niet vaak genoeg over de grenzen heen'

24 oktober 2016
Artikel
Auteur(s): Jef Cauwenberghs
De KU Leuven denkt na over een meer geharmoniseerd taaltestbeleid. Nu worden internationale studenten verplicht tot een dure taaltest waarvoor veel Vlaamse studenten vrijgesteld zijn.

Internationale en Waalse studenten die een Engelstalige bachelor of master willen volgen aan de KU Leuven zijn verplicht een peperdure taaltest af te leggen. Dat geldt niet voor studenten waarvan Engels de moedertaal is. De taaltest moet aantonen dat zij het vereiste B2-niveau halen voor Engels. Voor de Britse IELTS-test legt een student al snel een slordige 205 euro of meer op tafel. Voor wie de Amerikaanse TOEFL-test in Brussel wil afleggen, loopt dat bedrag zelfs op tot 225 euro. Dat is bijna 25 procent van het inschrijvingsgeld dat Europese studenten betalen. Dat terwijl Vlaamse studenten in vele gevallen vrijgesteld worden van een taaltest.

Over grenzen heen kijken

Dat zorgt meer dan eens voor wrevel bij studenten uit Wallonië of Nederland. Uit de officiële Education First English Profiency Index blijkt namelijk dat onze noorderburen wereldwijd de tweede plek bekleden als het gaat om Engelstalige taalvaardigheid. België staat daarentegen ‘pas’ op de zeventiende plek. 'De meeste Nederlanders die hier komen studeren, kiezen wel voor een Nederlandstalige opleiding', nuanceert Edmundo Guzman, coördinator van International Admissions and Mobility aan de KU Leuven.

'Maar het is inderdaard zo dat we misschien nog niet genoeg over de grenzen heen kijken. De uitdaging is dat het onderwijs in andere landen, met uitzondering van Nederland uiteraard, vaak georganiseerd is in de daar geldende landstaal, wat een goede evaluatie van het niveau Engels bemoeilijkt. Toch moeten we in het teken van de internationalisering van deze universiteit verder durven te kijken. Voorlopig ligt de focus nog te vaak op ons eigen Vlaamse onderwijssysteem, maar naar de toekomst toe zijn we zeker bereid om ook te gaan kijken naar het niveau in onze buurlanden.'

KU Leuven is druk in de weer met een goedkoper alternatief

'Ook het onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen we onder de loep nemen zodat we op termijn kunnen evolueren naar een meer geharmoniseerd systeem', meent de coördinator.

Vlaamse interuniversitaire taaltest

Hoewel een wijdverspreide vrijstelling van de IELTS- en TOEFL-testen nog niet meteen op het programma staat, is de KU Leuven wel druk in de weer met een goedkoper alternatief. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel is de Interuniversity Test of Academic English, kortweg ITACE in volle ontwikkeling. Voor honderd euro kunnen studenten zich nu al in verschillende Vlaamse steden laten testen waaronder in het Instituut voor Levende Talen (ILT) in Leuven. Die test peilt naar het academische niveau van de student, maar is voorlopig nog geen volwaardige vervanger van de IELTS- of TOEFL-testscore die moet voorgelegd worden bij inschrijving.

'Dat moet beleidsmatig allemaal nog bekeken worden', verduidelijkt Guzman. Voorlopig zitten internationale studenten dus nog even vast aan de dure Britse of Amerikaanse test. Al is de vraag voor hoe lang nog. 'Hoe dan ook, het doel is uiteindelijk om op termijn iedereen te doen slagen voor zijn of haar opleiding', besluit Guzman.

Vlaamse humaniora, voldoende niveau

'Wij baseren ons op het onderwijs- en examenreglement van de KU Leuven dat stelt dat iedereen die zijn of haar humaniora in Vlaanderen afrondt, voldoet aan het B2-niveau uit het Common European Reference Framework of Languages (CEFR is een richtlijn die het niveau beschrijft van de verwerving van een vreemde taal, red.) Dat niveau laat toe om een universitaire opleiding in het Engels te volgen', zegt Guzman.

'Wij hebben enkel goed zicht op het Vlaamse onderwijssysteem'

Edmundo Guzman, coördinator van International Admissions and Mobility

Wie meteen na het middelbaar voor een Engelstalige bachelor wil gaan, heeft aan de KU Leuven de keuze uit Theologie, Filosofie, Business Administration en Industriële Ingenieurswetenschappen. Die richtingen worden parallel zowel in het Nederlands als het Engels aangeboden.

Doordat onderwijs in België een regionale bevoegdheid is, komen echter enkel studenten die in Vlaanderen hun middelbaar afwerkten testloos in aanmerking voor een Engelstalige variant. 'Wij hebben enkel goed zicht op het Vlaamse onderwijssysteem en kunnen bijgevolg enkel hun niveau garanderen', verduidelijkt Guzman.

Uitzonderingen op de regel

Enkele Engelstalige masteropleidingen vragen ook een taaltest van Vlaamse studenten. 'Omdat zij bijvoorbeeld geen B2 maar C1- of C2-niveau vereisen', legt Guzman verder uit, 'De Master of European Studies is daar zo’n voorbeeld van. Het is een opleiding die dichtbij de Europese instanties staat en die ook nog eens tussen verschillende faculteiten in valt waardoor we van die studenten echt wel wat meer verwachten qua niveau van academisch Engels. Zij moeten ook hogere scores dan de gemiddelde 6.5 IELTS of 79.0 TOEFL halen. Maar in andere masters waar de standaard B2 is, kunnen studenten die uit het Vlaams secundair onderwijs komen zich probleemloos inschrijven.'