KU Leuven en UCL slaan handen in elkaar op buitenlandse missies

‘We gaan in de toekomst meerdere internationale missies gezamenlijk opnemen’

15 maart 2018
Artikel
Ook de academische wereld is vertegenwoordigd op het staatsbezoek aan Canada. Opvallend is vooral de samenwerking tussen KU Leuven en de UCL, die telkens samen rond de onderhandelingstafel zaten.

Maar liefst elf Belgische rectoren zijn aanwezig binnen de delegatie die ons koningspaar vergezelt in Canada. De belangrijkste reden voor deze vertegenwoordiging is natuurlijk dat een dergelijk staatsbezoek vele deuren opent. ‘Vooral ten aanzien van de Canadese universiteiten’ zo stelt Luc Sels. ‘Wij maken gebruik van de missie om heel wat nieuwe akkoorden te onderhandelen.’

De Canadese universiteiten zijn echter niet de enige die de belangstelling van onze universiteit trokken. De buitenlandse missie begon namelijk al enkele dagen vroeger in Boston. Daar ondertekende de universiteit het MISTI akkoord met het gerenommeerde MIT (Massachusetts Institute of Technology). Dat akkoord bestond reeds tussen UCL en MIT. KU Leuven kreeg nu ook de kans om tot het akkoord toe te treden. Concreet zou het gaan om kleine onderzoekssamenwerkingen op projectbasis, maar ook om stages van MIT studenten naar België en omgekeerd.

Driehoeksverhouding

Een gelijkaardig driehoeksakkoord sluit onze universiteit nu ook met de Université de Montréal. Met die universiteit had de KU Leuven reeds een centraal partnerschap, maar ze besliste nu om dit akkoord te vernieuwen en ook uit te breiden. ‘We maken er opnieuw een soort driehoeksakkoord van met KU Leuven, UCL en Université de Montréal. Daarin wordt ook een heel pakket uitgedacht voor summer schools, mogelijk via een think tank formule zoals bij onze samenwerking met de universiteit van Stellenbosch.’

De internationale samenwerking tussen KU Leuven en UCL blijft echter niet bij deze ene missie. Sels noemt de samenwerking zelfs ‘the way forward’: ‘We zijn vorige week samen naar het MIT in Boston getrokken en we hebben hier in Canada ook alle gesprekken samen gevoerd. Het is niet de bedoeling om terug te gaan fusioneren, maar het is de eerste gezamenlijk internationale missie van de UCL en de KU Leuven sinds de scheiding. Die scheiding ligt ondertussen 50 jaar achter ons en ik heb een heel goede verstandhouding met rector Blondel. Wij vonden dit het ideale moment om dan terug ons wat meer gezamenlijk te positioneren om het internationale forum. We gaan meerdere internationale missies vanaf nu gezamenlijk opnemen.’

Met deze recente ontwikkeling wordt de breuklijn met het vorige rectoraat enkel groter. Sels hekelde tijdens zijn verkiezingsjaar immers al het 'KU Leuven first'-discours en uitte toen reeds een verlangen tot toenadering met de andere Belgische universiteiten. De buitenlandse missies van KU Leuven en UCL passen in deze zin in de nieuwe lijn die het rectoraat wil volgen.

'Wij vonden dit het ideale moment om dan terug ons wat meer gezamenlijk te positioneren om het internationale forum.'

Luc Sels

Preferentiëel akkoord

Of het akkoord met de Université de Montréal dan een preferentiëel akkoord moet heten, wat duidt op een zeer diepgaand samenwerkingsverband zoals dat het geval is met de Stellenbosch universiteit, is niet meteen aan de orde: ‘De Université de Montréal is eigenlijk al priority partner van Leuven. Maar dat verschil tussen preferentiële en prioritaire partners heb ik nooit goed begrepen. We willen dat systeem dus wat vereenvoudigen’, zo stelt Sels. ‘Om een voorbeeld te geven, onder de LERU-universiteiten (the League of European Research Universities, red.) zijn momenteel geen preferentiële of prioritaire partners, terwijl het de universiteiten zijn waar we het meest intens mee samenwerken. What’s in a name? Ik zou veel liever zien dat we heel creatieve, diepe samenwerkingen hebben met goede, comprehensieve universiteiten. De universiteit van Montréal voldoet mooi aan dat criterium.’

Planning

Verder zegt Sels ook interessante gesprekken achter de rug te hebben met de University of Ottawa. Ottowa werkt reeds samen met UCL. Ook daar ligt een driehoeksakkoord in de lijn van de verwachtingen. ‘Ottawa is voor onze studenten ook heel interessant omdat het een echte volwaardige tweetalige universiteit is, dus je kan nagenoeg elk vak dat ze aanbieden in het Engels of het Frans volgen.’ Ook met de universiteit van Toronto, een wereldspeler op het internationale academische forum, zal een diepe samenwerking aangegaan worden.

Verder op de planning staan HEC Montréal, een universiteit die vooral belangrijk is voor de faculteiten rechten, economie en bedrijfswetenschappen en McGill university in Montréal. Ook met die laatste zal een akkoord gesloten worden. ‘Het is echt de bedoeling om met een heel pakket nieuwe akkoorden huiswaarts te keren. Dat zal toelaten aan studenten van alle faculteiten in Leuven om te participeren in samenwerkingen en uitwisselingsprogramma’s.’