Het was maar een grapje!

Pangaea lanceert Speakers’ Corner

03 March 2018
Artikel
Pangaea, het Leuvense ontmoetingscentrum voor internationale studenten, heeft er sinds een aantal weken een nieuw concept bij: Pangaea’s Speakers’ Corner.

Hier kunnen studenten nog tot 27 maart elke dinsdag tussen 12u30 en 14u samenkomen om een informele discussie te voeren over een onderwerp dat vooraf gestemd wordt.

Wij bezochten de derde editie. Studenten uit o.a. Finland, Irak en Curaçao discussieerden over het onderwerp 'humor, how far can we take it?'. We maakten ons klaar voor uiteenlopende meningen, want al van bij het begin was de discussie behoorlijk vurig.

'Wat is humor? Voor mij is dat simpel: alles wat gelach veroorzaakt'

Deelnemer Speakers' Corner

Grenzen

Humor wordt wel eens gebruikt om een problematische uitspraak te rechtvaardigen of te verbloemen. Met dit in het achterhoofd rees de vraag al snel of humor een grens moet hebben. En zo ja, waar moet die dan juist liggen?

Na afloop van het gesprek vroegen we de deelnemers wat zij nu onder humor verstaan. ‘Voor mij is dat simpel: alles wat gelach veroorzaakt’, zei één van de aanwezigen lachend. ’Alles wat gelach veroorzaakt, zolang het niet als bedoeling heeft een mens te degraderen of opzettelijk in de belachelijkheid trekken’, was nog een antwoord dat heel wat weerklank vond. Tot er iemand riep dat we best vredevol blijven en agree to disagree. Want telkens wanneer het gesprek bijna te pittig werd, was er nog ruimte voor een grapje. De reactie van de aanwezigen op de Speakers’ Corner was dan ook heel positief: ‘Ik vond dit een geweldige kans om verschillende meningen uit te delen en te luisteren naar wat iedereen hierover te zeggen had’, zo zei een van de deelnemers. ‘Af en toe geraak je gefrustreerd, maar ik vind dit persoonlijk juist een leuke manier om gefrustreerd te worden.’ (lacht)

'Je moet uit je comfortzone komen om jouw mening over een onderwerp dat ertoe doet te confronteren met die van mensen uit alle hoeken van de wereld'

Sabine Dejaegere, medewerker Pangaea

Serieuzere klap

Het idee voor Pangaea’s Speakers’ Corner kwam van Sabine Dejaegere. ‘Ik pik regelmatig heel interessante discussies op tussen mensen van verschillende achtergronden, zowel hier aan tafel als op facebook. Dan vind ik het jammer dat zo’n interessant discussiemateriaal plots verdwijnt. Na lang zoeken vond ik dan een manier om zo’n gesprekken vast te houden: we richten een plaats in waar mensen kunnen discussiëren, en we zetten er een tijd op.’ Het onderwerp wordt gekozen via een poll op de facebookpagina van Pangaea. Bovendien kiest men niet voor een moderator, maar wel voor de informele sfeer. ‘De naam komt van de Speakers’ Corner in Hyde Park (Londen), maar het idee komt van praten met vrienden in je stamcafé. En toch moet je uit je comfortzone komen om jouw mening over een onderwerp dat ertoe doet te confronteren met die van mensen uit alle hoeken van de wereld. Niet zomaar bar chat dus, wel serieuzere klap.’ Op die manier blijft de discussie zowel organisch als actueel. Sabine Dejaegere hoopt alvast dat de interesse groeit, en dat Pangaea’s Speakers’ Corner een gevestigde waarde wordt onder studenten.